Тестват играчите от Академията на „Берое“

За втори път тази година Академията на Берое проведе тестиране сред децата, които тренират в нея. След месец май, когато играчите от по-големите набори бяха подложени на специални комплексни тестове за технически възможности и бързина, сега същото се случи с децата, родени 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009.
Този път в тестирането взеха участие и колегите от „Национал“ (София), които освен дейно участие предоставиха и една от най-съвременните апаратури за тестиране.
Като резултат от доброто сътрудничество и обмяната на опит между двете Академии предстои те да си разменят и данни за проведените тестове, които дават достатъчно точна информация за потенциала за развитие при подрастващите.

За Академията на „Берое“ тестирането на играчите ще стане задължително. Децата трениращи в нея ще бъдат тествани два пъти в годината.