Ръководство

Илко Русев

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите

Илко Колев Русев е роден в гр. Раднево, обл. Стара Загора. Член на Съвета на директорите на „Професионален футболен клуб Берое – Стара Загора“ ЕАД от придобиването на клуба от едноличния собственик на капитала му „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД през месец септември 2011г. Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на клуба от 24.06.2013г. С висше образование. Женен с едно дете.

Красимир Ончев

Член на Съвета на Директорите

Красимир Иванов Ончев е роден в гр. Стара Загора.  Председател е на фен групата на „ ПФК Берое“ в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, която е част от „Национален фен клуб Берое Стара Загора“. Член на Съвета на директорите на клуба от месец май 2017г. С висше образование. Женен с две деца.

Михаил Боиндруков

Член на Съвета на директорите

Михаил Иванов Боиндруков е роден в гр. Стара Загора. Съучредител е на СНЦ „Берое завинаги“. Член на Съвета на директорите на клуба от лятото на 2010 г. до края на 2011 година и от месец юни 2016 година до настоящия момент. Занимава се с частен бизнес. С висше образование. Женен с две деца.