116

Николай Петров

Дата на раждане:
08.02.1899 г.